Nina Siemiatkowski

Book of Leon

Book of Leon was a charity exhibition supporting lion conservation.

Nina Siemietkowski
Book of Leon
25 August – 6 September, 2016
Stockholm

SWEDISH
Nina Siemiatkowski (SE) har under de senaste fyra åren tillbringat fem månader på savannen i nationalparken Masai Mara i Kenya med en flock lejon. Genom sin kamera har hon följt en ny generation lejon växa upp och en annan släppa taget. Hon har tagit del av flockens olika personligheter, levnadsöden och utmaningar men också deras kärlek och relationer. Det är en berättelse om livet och döden och om vår egen existens som människor.Då situationen för Afrikas främsta rovdjur är akut är dessa personligheter några av världens sista vilda lejon. Nu ställer Siemiatkowski för första gången ut sin omtalade bildserie Book of Leon på Grundemark Nilsson Gallery. Alla intäkter går tillbaka till bevarande av lejonen.

ENGLISH
Over the past four years Nina Siemiatkowski (SE) has spent five months in the field with one pride of lions on the savannah of the Masai Mara National Reserve in Kenya. Through her camera she has followed a new generation of lions grow up and another one let go. She has taken part of the personalities of the pride, their life stories and challenges, but also their love and relationships. It is a story about life and death and about our own existence as humans. As the situation for Africa’s top predator is urgent, these personalities are some of the world’s last wild lions. Now Siemiatkowski´s series Book of Leon is exhibited for the first time at Grundemark Nilsson Gallery. All profit from the exhibition will be donated to lion conservation.